0
IIP

Consultancy » Training en coaching

Opleidingsaanbod ARTEGA 

 Al  onze opleidingen worden op maat van de onderneming gegeven en zijn praktisch toepasbaar.
 
-          Vormingsplan organisatie
-          Functionering en evaluatiegesprek
-          Onthaalprocedure, onthaalmap + ontwikkeling
-          Opstellen van een opleidingsplan
-          Werken rond diversiteit
-          Meter en peterschap opleiding. "het belang van werk"
-          Opvolgen en evalueren van het beleid
-          Begrippenbepaling diversiteit
-          Maatschappelijk verantwoord ondernemen
-          Opstellen van een missie, visie en bepalen van doelstellingen
 

Strategisch management
-          Sturende elementen in de strategie
-          Swotanalyse
-          Stakeholdermanagement
-          Scenarioplanning
-          Contigentiedenken
-          EFQM model
-          Balanced scorecard
 

Personeel en organisatie
-          Competentiemanagement
-          HRM
-          Strategisch HRM
-          Introduceren, evalueren, ontwikkelen onderdeel van het personeelsproces
-          Competentiegericht interviewen
-          Interview volgens de STAR methodiek
-          Onderhandelen
 

Leiding geven en teammanagement
-          Timemanagement
-          Leiderschapstijlen
-          Doelen stellen en bereiken
-          Situationeel leiderschap
-          Leiderschapvaardigheden
 

Ontwikkeling van een kwalitatief personeelsbeleid ter voorbereiding naar een kwaliteitslabel
-          Strategisch, operationeel en mensgericht plannen
-          Uitvoeren van acties
-          Beoordelen