Registreren van een afwezigheid

“Indien u de huishoudhulp wilt annuleren vragen we u ons minimum 10 dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via dit kennisgevingsformulier of via email info@artega.be”. 
Bij laattijdige verwittigingen en indien we onze werknemer niet kunnen herplaatsen zijn we genoodzaakt u de cheques aan te rekenen.