Huishoudhulp met dienstencheques - Veiligheid

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn niet alleen een recht, maar ook een voordeel voor iedereen. Veiligheid en gezondheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van ARTEGA, de werknemer en de klant. Als gebruiker van de dienstencheque moet u het werk "gezond en veilig" maken. Lees de praktische adviezen die onderstaand door de federale minister van Werkgelegenheid worden aangeboden.

Betreffende uw woning:

  • Geef een korte rondleiding aan de werknemer om hem/haar te wijzen op mogelijke gevaren in uw woning, zoals gladde vloeren, steile trappen, kapotte stekker enz.
  • Maak duidelijke afspraken over rookgedrag om hinder door tabaksrook te voorkomen. Er mag NIET worden gerookt!
  • Licht ARTEGA in over de aanwezigheid van huisdieren.
  • Meld besmettelijke ziekten zoals griep, rodehond, windpokken, meningitis, geelzucht... zo snel mogelijk aan ARTEGA. Zorg ervoor dat de werknemer niet in contact komt met de infectiehaard.

Betreffende de activiteiten:

  • Zorg ervoor dat het materiaal dat u ter beschikking stelt in goede staat en zonder gevaar is. Leg indien nodig het correcte gebruik ervan uit.
  • Laat de werknemer geen bijtende producten of producten zonder etiket gebruiken.
  • Laat geen ongezonde, onaangepaste of gevaarlijke taken uitvoeren zoals buiten schoonmaken bij regen, sneeuw, slechte weersomstandigheden of bij te hoge of te lage temperaturen, het tillen van te zware voorwerpen.