Huishoudhulp met dienstencheques - Als werknemer

Uw profiel

Dit is waar wij als bedrijf belang aan hechten.

Het werk heeft geen diplomavereisten zodat de instapdrempel laag is. Desondanks wordt vaak nogal laagdunkend over het beroep gepraat.

We weerleggen dit met klem!

Poetsen vraagt meer deskundigheid dan de meeste mensen wel denken. Het is bovendien fysiek een zwaar beroep. Vrij vertaald wil dit zeggen, het is een zwaar beroep dat heel vermoeiend kan zijn! 

Wij vragen van onze mensen de volgende zaken:

 • verantwoordelijkheid kunnen nemen
 • eerlijk zijn
 • zelfstandig kunnen werken
 • sociaal vaardig zijn (kunnen omgaan met mensen)
 • alleen kunnen werken
 • initiatief kunnen nemen
 • minimaal de Nederlandse taal kunnen spreken en lezen
 • leergierig zijn
 • hygiënisch zijn over uzelf en een verzorgd voorkomen hebben
 • bereid zijn om te willen werken
 • flexibiliteit een in steeds veranderende sector naar opleiding 
   

Dit is heel wat, maar van zodra u bent aangenomen is dit het bewijs dat we in jou een kracht zien waarmee we kunnen werken. Dit betekent dat we vertrouwen in je hebben.

Beheers je nog niet alles wat wij van je vragen ; geen nood, we leren het je aan.

Opleiding staat trouwens hoog in ons vaandel en we helpen je met plezier erdoor. 

ARTEGA zoekt huishoudpersoneel.

Wij hebben steeds openstaande betrekkingen.

Vul het CV formulier in op deze site bij het item werknemer en neem contact met ons, op het nummer 09 227 57 33 om een afspraak te maken. Tijdens het sollicitatiegesprek kan u uw aanvraag toelichten.

Soorten overeenkomsten

Vóór 1 september 2009 werd er een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën werknemers : de werknemers van categorie A en de werknemers van categorie B.

Dit onderscheid wordt afgeschaft vanaf 1 september 2009.

Vanaf die datum gelden de volgende regels :

 • Gedurende de eerste 3 maanden tewerkstelling :
  • het sluiten van overeenkomsten van bepaalde duur leidt niet tot het sluiten van een overeenkomst van onbepaalde duur en dit geldt voor alle werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.
  • de minimumduur van de prestaties moet voor elke dienstenchequewerknemer ten minste drie uur bedragen.
  • het is mogelijk om een deeltijdse overeenkomst te sluiten van minder dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is voor een voltijdse werknemer.
 • Vanaf de 1ste gewerkte dag van de vierde maand bij een zelfde werkgever :
  • zijn de partijen verbonden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques van onbepaalde duur, met een minimum wekelijkse arbeidsduur van minstens 13u voor de werknemers die bijkomende uitkeringen genieten en minstens 10u voor alle andere dienstenchequewerknemers.
  • de minimumduur van de prestaties moet voor elke dienstenchequewerknemer ten minste drie uur bedragen.

Overgangsperiode:

 • Vanaf 1 september 2009:
  De arbeidsovereenkomst gesloten na 1 september 2009 moet de reglementering naleven die vanaf die datum van toepassing is.
 • Vóór 1 september 2009:
  Een overgangsregime van vier maanden is voorzien voor de dienstenchequewerknemers voor wie door een zelfde werkgever een DIMONA werd verricht vóór 1 september 2009.
  Voor meer informatie in dit verband verwijzen we naar het document dat de FOD Werk hierover heeft gepubliceerd. U vindt dit op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: http://www.werk.belgie.be.

De overeenkomsten van bepaalde duur

De regels die gelden voor de overeenkomsten van bepaalde duur in verband met de proefperiode en de verbreking van de overeenkomst, worden vanaf 1 september 2009 afgeschaft.

Bijgevolg gelden vanaf dan de regels van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Wat zijn de voordelen?

Indien u arbeidsprestaties verricht die recht geven op de toekenning van dienstencheques, moet u een bijzondere arbeidsovereenkomst hebben, genaamd “arbeidsovereenkomst dienstencheques”.

De algemene regels zijn van toepassing op deze arbeidsovereenkomst. Maar er zijn ook een aantal regels die specifiek van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Zo moet het voornemen om een arbeidsovereenkomst dienstencheques te sluiten, schriftelijk worden vastgelegd ten laatste op het ogenblik dat u voor de eerste keer in het dienstencheque-systeem gaat werken voor de erkende onderneming. Dus, indien u voor het eerst in het systeem van de dienstencheques gaat werken, bijvoorbeeld bij een werkgever die ook een interimbureau is, moeten de werkgever en uzelf een schriftelijke overeenkomst ondertekenen waarin staat dat men u een arbeidsovereenkomst dienstencheques zal aanbieden.

De eigenlijke arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld, ten laatste binnen de twee dagen die volgen op uw indiensttreding.

Verplichte vermeldingen van de arbeidsovereenkomst dienstencheques:

 • de identiteit van de twee partijen;
 • het erkenningsnummer van de werkgever voor de dienstencheques,
 • de begindatum van de uitvoering van de overeenkomst;
 • de einddatum van de overeenkomst indien het om een overeenkomst van bepaalde duur gaat;
 • de arbeidsduur en het werkrooster. Wanneer u een arbeidsovereenkomst dienstencheques sluit voor onbepaalde duur, zal de overeenkomst ook preciseren hoe en binnen welke termijn u geïnformeerd zal worden over uw uurrooster. Indien uw overeenkomst daarover niets voorziet, moet de werkgever u minstens zeven dagen vooraf uw uurrooster meedelen.

Regularisatie.
Indien u reeds als huishoudhulp werkt maar u wil zich in orde stellen (zwartwerk) geven we u vrijblijvend uitleg hieromtrent.
Wij helpen u eveneens dit in orde te maken. 


Veranderen van werkgever.
Wilt u veranderen van bedrijf en bij ons komen werken geven we u ook vrijblijvend alle informatie die daarvoor nodig is.