Betaalt u een bijdrage?

De stijgende loonkost van onze huishoudhulpen en het behoud van excellente dienstverlening staan haaks op de stagnatie in onze inkomsten – de kost van een dienstencheque is immers al jaren stabiel. Vandaar dat we ons genoodzaakt zien om net als heel wat dienstenchequebedrijven te starten met een maandelijkse bijdrage.

Met deze bijdrage kunnen we ten volle blijven inzetten op opleiding en coaching, op klanten- en personeelsondersteuning vanuit ons kantoor en investeren in een extralegaal voordeel voor onze medewerkers. Hun loon is immers geplafonneerd … en dat plafond is niet heel hoog.


Meer veelgestelde vragen: