Betaalt u een bijdrage?

De stijgende loonkost van onze huishoudhulpen en het behoud van excellente dienstverlening staan haaks op de stagnatie in onze inkomsten – de kost van een dienstencheque is immers al jaren stabiel. 

Vanaf januari 2021 wordt een bijdrage van 0,50€ per gepresteerd uur aangerekend met een jaarlijkse bijdrage van minimum €45,00 en maximum €89,00. Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar. U zult in het eerste kwaraal van elk jaar een afrekening ontvangen met het basisbedrag. In januari ontvang u van het volgende jaar ontvangt u een jaarafrekening. 

Met deze bijdrage kunnen we ten volle blijven inzetten, op klanten- en personeelsondersteuning vanuit ons kantoor en investeren in een extralegaal voordeel voor onze medewerkers. Hun loon is immers geplafonneerd … en dat plafond is niet heel hoog.


Meer veelgestelde vragen: