Wat is een hoog risicocontact en wat zijn de maatregelen?

In deze gevallen is er sprake van een hoog risico:

 • Je komt terug uit een rode zone en wordt via het zelfevaluatiedocument als hoogrisicocontact beschouwd.
 • Je kwam voor langere tijd van dichtbij in contact met een zieke persoon (meer dan vijftien minuten en binnenshuis, met een afstand van anderhalve meter of minder). Ze droegen allebei geen masker.
Wat zijn de maatregelen?
 • Je moet thuis in quarantaine. De quarantaine moet minstens zeven dagen duren en gaat in na het laatste risicovolle contact of na terugkeer uit de rode zone (na zelfevaluatie als hoog risicocontact). Op de vijfde dag van de quarantaine moet je verplicht een test laten uitvoeren.

Is de test negatief, dan mag je na afloop van de zeven dagen weer komen werken. Je moet wel nog zeven dagen waakzaam blijven.

Is de test positief, dan moet je na afloop van de zeven dagen nog eens zeven dagen in thuisisolatie. Pas daarna mag je opnieuw beginnen te werken (op voorwaarde dat je geen klachten hebt).

 • Je moet gedurende veertien dagen de volgende maatregelen treffen:
  • De basishygiënemaatregelen (handhygiëne, hoest- en nieshygiëne) strikt respecteren.
  • Voor alle verplaatsingen buitenshuis een mondmasker dragen.
  • De eigen gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet hij de huisarts telefonisch contacteren.
  • Sociale contacten vermijden en steeds een afstand van anderhalve meter houden.
 • Contoleer dagelijks je lichaamstemperatuur.
 • Draag te allen tijde een mondmasker en bested extra aandacht aan handhygiëne.
 • Wees waakzaam voor symptomen.
 • Laat minstens anderhalve meter afstand houden tijdens pauzes.
 • Vraag om sociale contacten buiten het werk te vermijden en niet op reis te gaan.
 • Bij twijfel: neem contact opnemen met de huisarts.

Meer veelgestelde vragen: