Over ons - Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is één van de belangrijkste troeven van onze organisatie. We streven ernaar en hebben de ambitie dit tot een voorbeeld te stellen voor anderen.

Het Human Resource management zorgt voor het leveren van een toegevoegde waarde in de organisatie.
De integrale benadering van het Human Resource management gebeurt vanuit vier dimensies.

  • de instrumentale benadering
  • de mens benadering
  • de strategische benadering
  • de organisatiebenadering

Het competentiemanagement neemt hier ook een belangrijke plaats in. In de vakliteratuur is er geen éénduidige visie op het begrip competentie. Wij omschrijven wel een paar sleutelbegrippen zonder er een te enge omschrijving aan te geven.

De kern van ons competentiebeleid is gestoeld op

  • de ontwikkeling van een competentiemodel
  • opstelling van competentieprofielen
  • werving en selectie
  • competentie en loopbaanontwikkeling