Huishoudhulp met dienstencheques - Wat zijn dienstencheques?

De dienstencheque is een systeem waarbij een erkende onderneming, ARTEGA (= werkgever) werknemers in dienst neemt om activiteiten van huishoudelijke hulp thuis bij een gebruiker (= particulier) of daarbuiten uit te voeren.
De gebruiker betaalt elk gepresteerd uur met een dienstencheque die hij aan de werknemer overhandigt. De werknemer zelf krijgt op zijn beurt een echt loon dat elke maand door ARTEGA wordt betaald.

 • Een reguliere gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar:
  * Indien geen van onderstaande regels van toepassing zijn, tegen €9
  * De 100 laatste dienstencheques (401 – 500) tegen €10

 • Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.
  * De 200 laatste dienstencheques binnen het gezin (801 – 1000) tegen €10

Een gebruiker die een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9. Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, klik op de link voor de verdere procedure en opsturen naar het Departement Werk en Sociale Economie, samen met de gevraagde bewijsstukken.

 • Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9. U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

 • ls ouder van een kind met een handicap kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9. U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.
  Worden als mindervalide kind beschouwd:
  * Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of voor kinderen die aan een zware ziekte lijden.