Over ons - Visie

"We doen wat we zeggen en hanteren de wijsheid om er naar te handelen."

ARTEGA activ gaat ervan uit dat we evolueren naar een dienstenmaatschappij. Creativiteit in onze strategie zal ervoor moeten zorgen dat we kunnen inspelen op de toekomst zonder de filosofie en de cultuur van de onderneming te onderkennen. We zijn een vooruitstrevend bedrijf met een groot aanpassingsvermogen dat antwoorden geeft op de toekomst. Wij gaan creëeren, niet reageren. We zullen een inspiratiebron en voorbeeld zijn voor anderen.

Hiervoor bouwen we op vier pijlers met als concrete doelstellingen: 

Sociaal:

 • dagdagelijkse gezinshulp 
 • geoptimaliseerd HR beleid
 •  transparant beleid voor werknemer en klant. 

Economisch:

 • volledig geautomatiseerde beleid- en verwerkingsprocessen zowel bedrijfsmatig als op klantenniveau.
 • best practice voor anderen met als voorbeeld ons sociaal economisch beleid.
 •  rol in het oprichten van vakorganisaties.
 • mee de ontwikkeling van de dienstencheque bepalen

Milieu & Buurt:

 • een milieubeleid als onderdeel van het dagelijkse beleid voeren
 • opvolgen van milieuwetgeving
 • kennis opdoen ivm milieuaspecten
 • concreet energie en afvalbeleid voeren
 • opbouwen van een evenwichtige relatie met de buurt
 • een meerwaarde bieden voor onze buurt.

Lerend:

 • continue opleiding van onze medewerkers
 • advies-, opleiding-, en kenniscentrum ontwikkelen ten voordele van onze medewerkers, klanten, stakeholders en derden