Hoe gebeurt de jaarlijkse bijdrage?

Omwille praktische redenen zal vanaf 2022 de jaarlijkse bijdrage in één jaarafrekening worden afgerekend.
Eind december maken we de eindafrekening op voor het werkjaar 2022.


In januari ‘23 volgt de jaarafrekening voor de gepresteerde uren van 2022 in één jaarafrekening.
Wanneer de huishoudhulp in het lopende jaar wordt stopgezet zal bij stopzetting de jaarafrekeing aan de klant worden bezorgd.
De berekening van de jaarbijdrage is op basis van het aantal uren dat uw huishoudhulp effectief bij u heeft gewerkt. De bijdrage is €0,50/uur met een minimum bedrag van €45,00 en een maximumbedrag van €89,00 op jaarbasis. Dit conform addendum art. 13 dd 01/02/2021van het contract tussen gebruiker en dienstenchequebedrijf Artega activ BV.


Meer veelgestelde vragen: